EN / DE

Tříkrálová sbírka probíhá, přispět je možné do 24. 1. 2021

Je nám velkým potěšením, že se občané Holešova a blízkého okolí velice ochotně zapojili do Tříkrálové sbírky a opravdu ve velké míře přispívají do zapečetěných kasiček, které jsou pro tento účel připraveny v provozovnách uvedených níže. Také si velmi vážíme všech provozovatelů, kteří si tyto kasičky vzali na starost a umožnili jejich umístění ve zmíněných provozovnách a budovách.

S poděkováním se připojuje také starosta města Rudolf Seifert: „Město Holešov děkuje všem partnerům a spolupracovníkům, kteří se do sbírky zapojili a jsou ochotni v dnešní nelehké době převzít odpovědnost za spoluorganizování sbírky. Jedná se o velmi vstřícný a podnětný krok, který napomůže nejen k získání finančních prostředků pro naše potřebné spoluobčany, ale také podporuje smysl této významné benefiční, humanitární a také symbolické akce. Děkujeme velmi všem za spolupráci, účast a podporu!“

Letošní, v pořadí již 22. ročník Tříkrálové sbírky pořádané Charitou české republiky, je stejně jako většina společenských událostí ovlivněn koronavirovou epidemií. Tentokrát tedy probíhá nekontaktní formou, a proto k našim dveřím nemohou dorazit koledníci, jak jsme byli zvyklí. Sbírka se přesunula do on-line prostoru, potrvá až do 24. 1. 2021. Bankovním převodem je možné přispívat přímo na Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, variabilní symbol Charity Holešov: 77707006 nebo Dárcovskou DMS – DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) nebo DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo: 87 777. 

Přispět hotovostí do zapečetěných pokladniček je však také možné, a to hned na několika místech v Holešově i v osadních výborech. Časové možnosti vkladu finanční hotovosti se liší dle otevírací a provozní doby jednotlivých míst.

Seznam zapečetěných pokladniček ve městě Holešově a místních částech:

Hana Helsnerová