EN / DE

Prohlášení o přístupnosti

Tento webový server (portál) se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i WCAG 1.0.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML 5. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Na portálu holesov.info jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové formě.

Dokumenty (soubory) se mohou vyskytovat v těchto formátech:

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, případně máte specifické potřeby, sdělte to správci webu.

Struktura serveru (portálu)

Informace o tom, kde se nacházíte, najdete na každé stránce ve střední části nad obsahem. Celá tato navigační struktura je aktivní, tudíž se můžete jednoduše dostat do vyšší úrovně struktury. Základní informaci poskytuje také url a title stránky.

Podporované prohlížeče

Internet Explorer 10 a novější
Firefox
Google Chrome
Opera
Safari

Správce webu

Technická správa webu: koplik@raab.cz

Obsah webu: info@mks-holesov.cz