EN / DE

O informačním centru

Městské informační centrum Holešov spadá pod Městské kulturní středisko Holešov, příspěvkovou organizaci zřízenou městem.

Základním posláním je turistická informační činnost a propagace města Holešova v České republice i v zahraničí.

Je certifikovaným informačním centrem České republiky a v rámci této Jednotné klasifikace turistických informačních center je zařazeno do kategorie B. Současně je členem Asociace turistických informačních center České republiky A.T.I.C.

MIC poskytuje bezplatně informace o městě a okolí, o památkách, historii, turistických službách, ubytování, stravování, podnikatelských subjektech a organizacích, kulturním, společenském a sportovním dění. V prodeji má rovněž upomínkové předměty a suvenýry vztahující se k městu, publikace místních autorů, propagační materiály města i regionu. Návštěvníci MIC mohou využít služeb směnárny, internetu pro veřejnost, prodeje vstupenek, kopírování, skenování, laminování aj. Výčet těchto činností však není zdaleka konečný.

MIC je vstupní branou Valašského království.

Ve spolupráci s městem Holešov prezentuje město na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí.

Velkým úspěchem informačního centra bylo umístění na 3. místě v kategorii

Nejlepší informační centrum v ČR - zřizované městem pro rok 2007.

certifikat.jpg