EN / DE

O informačním centru

UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE OD 27. 8. 2018 BUDE VSTUP DO ZÁMKU POUZE PŘES ZÁMECKOU ZAHRADU

Městské informační centrum Holešov spadá pod Městské kulturní středisko Holešov, příspěvkovou organizaci zřízenou městem.

Základním posláním je turistická informační činnost a propagace města Holešova v České republice i v zahraničí.

Je certifikovaným informačním centrem České republiky a v rámci této Jednotné klasifikace turistických informačních center je zařazeno do kategorie B. Současně je členem Asociace turistických informačních center České republiky A.T.I.C.

MIC poskytuje bezplatně informace o městě a okolí, o památkách, historii, turistických službách, ubytování, stravování, podnikatelských subjektech a organizacích, kulturním, společenském a sportovním dění. V prodeji má rovněž upomínkové předměty a suvenýry vztahující se k městu, publikace místních autorů, propagační materiály města i regionu. Návštěvníci MIC mohou využít služeb směnárny, internetu pro veřejnost, prodeje vstupenek, kopírování, skenování, laminování aj. Výčet těchto činností však není zdaleka konečný.

MIC je vstupní branou Valašského království.

Ve spolupráci s městem Holešov prezentuje město na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí.

Velkým úspěchem informačního centra bylo umístění na 3. místě v kategorii

Nejlepší informační centrum v ČR - zřizované městem pro rok 2007.

certifikat.jpg