Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

15. 3. 2023 o 15. 3. 1939 a událostech následujících

Přesně v den výročí okupace Československa si studenti policejní školy poslechli přednášku o holocaustu. Historik a holešovský muzejník Jan Machala přijal pozvání vedení školy, aby mladým lidem přiblížil tragické dějiny Evropy na příkladu města, ve kterém studují.

Sto dvacet studentů třetích ročníků si tak 15. března 2023, přesně 84 let od onoho fatálního momentu, poslechlo přednášku Transport do ráje. Autor ji před měsícem v premiéře veřejně prezentoval v městské knihovně u příležitostí 80. výročí tragického odsunu holešovských židů. Jeho studenti si povídání o holocaustu, v příbězích místních, poslechnout v polovině dubna.  

Po uvedení do tématu byli studenti seznámeni s poměrně známou dobovou fotografií z centra Holešova, pořízenou 15. března 1939, v den okupace. Jak tento moment vnímali přeživší židé, Jan Machala přiblížil prostřednictvím zaznamenaného svědectví Evy Pytelové, rozené Beerové. Agrese nacistů a následný holocaust tak byl pro studenty mnohem lépe pochopitelný. „Bylo mrholivé, deštivé počasí, bylo to v březnu třicet devět a bylo to velké pozdvižení, protože jsme se to dověděli od ředitele školy a vím, že nastala ohromná panika a nás pustili, abychom šli hned domů. Vůbec jsme nevěděli, co bude dál. V tom roce třicet devět mi bylo čtrnáct let a vůbec jsem si nedovedla představit, co to bude znamenat, co se bude dít a jaké to bude mít následky… Za krátko po okupaci nastaly pro nás krušné časy, protože podle Hitlerových zákonů jsme byli postupně omezováni v našem životě. Nejdříve byli pozavíráni významní lidé, kteří ve městě něco znamenali, a kteří měli něco společného s politikou, ale hlavně proto, že to byli židé. Ti byli odvezeni jako první a skončili v koncentračních táborech.“

Během dvou osmdesátiminutových přednášek, do kterých byli třeťáci během dopoledne rozloženi, zaznělo v učebně školy několik příběhů a mnoho vzpomínek na hrůzy holocaustu.

Akce se bude opakovat. Městské muzeum a galerie Holešov již organizuje stejné setkání také pro studenty místního gymnázia. Mělo by se uskutečnit v dubnu.

 


Autor: Dana Podhajská, Publikováno: 21.3.2023Fotogalerie