Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Rok 2023: knihovna eviduje další nárůst čtenářů, akcí i zájmu o on-line služby

Městská knihovna Holešov má za sebou další velmi úspěšný rok. Stoupl počet registrovaných čtenářů, počet konaných akcí i počet uživatelů on-line služeb. Knihovnicím se podařilo překonat i rok 2022, kdy došlo až k rekordnímu nárůstu zájmu o tyto služby.

Povídání s knihovnicí Hankou Zaoralovou o besedách pro děti

 

„Počet čtenářů se celkově zvýšil o čtyřicet jedna, a to především u dětí do patnácti let. Hlavní zásluhu na tom má dětské oddělení a jeho bohatá a pestrá přednášková činnost. Dokazuje to i počet kulturních a vzdělávacích akcí, které toto oddělení uspořádalo,“ řekla vedoucí knihovny Irena Železná.

 

Celkový počet výpůjček činil v loňském roce 86 449, což je přibližně stejný počet jako v roce 2022. Naopak se zvýšil počet návštěvníků knihovny. Větší zájem čtenářů knihovnice zaznamenaly také u akcí pro veřejnost, rekordně vzrostl také počet vstupů do elektronického katalogu, počet hledání v elektronickém katalogu a počet rezervací a odložení z poličky.

„Čísla ukazují, že se čtenáři naučili více používat a využívat naše on-line služby. Máme z toho upřímnou radost, protože se snažíme, aby byli lidé stále dostatečně informováni o elektronických službách i aktivitách knihovny,“ dodala Irena Železná.

Například webové stránky knihovny v roce 2023 zaznamenaly téměř čtvrt milionu návštěv, je to o třicet tři tisíc více než v roce předešlém. Populární byl a nadále je také bibliobox, který čtenářům od října 2022 umožňuje vracet knihy dvacet čtyři hodin denně, sedm dnů v týdnu. Využilo jej přes dva tisíce čtenářů.

 

Knihovna v roce 2023 oproti roku 2022

+ 41 nových čtenářů do 15 let

+ 50 nových besed pro školy

+ 48 akcí pro veřejnost

+ 1404 návštěvníků

+ 33 618 návštěv webu

+ 1819 vstupů do elektr. katalogu

+ 5311 hledání v elektr. katalogu

+ 490 rezervací a odložení z poličky

Práce knihovny byla vidět i mimo Kneislovu vilu, kde sídlí. Čtenáři si mohli knihu půjčit z knižního regálu ve vstupu do zámku, v čekárně polikliniky a v létě také na zámeckém koupališti. V zámecké zahradě a sala terreně se opět konala populární pasování prvňáčků do stavu čtenářského. V rámci říjnového Týdne knihoven zde knihovnice zorganizovaly také úspěšné setkání s hercem Zdeňkem Junákem a novinářem Tomášem Etzlerem.

Z dalších vydařených akcí roku 2023 je třeba zmínit Noc s Andersenem věnovanou Ondřeji Sekorovi a postavičkám z jeho knih a workshop knihtisku pro děti ze základních škol, který se zaměřoval na tisk na lisu Guttenbergova typu ze 17. století. Velký ohlas měla například také dubnová přednáška Jana Dúbravčíka o bombardování Holešova v květnu 1945. Spolupráce s Vlastivědným kroužkem Holešov a Základní uměleckou školou F.X. Richtra Holešov opět tvořila důležitý pilíř celoroční nabídky přednášek, besed a setkání.

 

 

Holešovská knihovna se v roce 2023 zapojila také do celorepublikových sbírek – ve prospěch Českého dne proti rakovině a ve prospěch válečných hrdinů.

 

text a foto Dana Podhajská


Autor: Dana Podhajská, Publikováno: 6.2.2024Fotogalerie