EN / DE

Muzeum pro školy

Pracovníci Městského muzea zabezpečují přípravu a průběh edukačních programů k některým vybraným tématům nebo aktuálním výstavám.


Aktuální nabídka

Městské kulturní středisko Holešov si dovoluje nabídnout školám (žákům 4. a 5. tříd) komentovaný výklad s praktickou ukázkou a možností sáhnout si na některé pravěké i raně středověké artefakty (štípané nástroje, bronzové a železné nástroje, keramika).

V rámci 1 vyučovací hodiny (45 minut) seznámí pracovník Městského muzea v Holešově žáky s proměnami osídlení a způsobů života v našem regionu (mikroregion Holešovsko) od doby kamenné až po dobu hradištní. Podstatnou část programu budou tvořit ukázky originálních sbírkových předmětů ze sbírek Městského muzea v Holešově.

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ.

basic_ekonomika.png

Cena programu:

Doprava lektora + 15,- Kč za každého žáka

basic_telefon.png

Mgr. Ondřej Machálek - správce muzea, kurátor sbírkových fondůbjednávky prohlídek:

+420 737 771 390 (po-pá 8-16:00)

basic_mail.png

machalek@mks-holesov.cz

muzeum@mks-holesov.cz

basic_odkazy.png

http://muzeum.holesov.info/

basic_misto.png Zámek Holešov
Nám. F. X. Richtra 190
Holešov 76901