EN / DE

Přírodní památka Kurovický lom

lom-kurovice-1100x400.jpg

Přírodní památka Kurovický lom je stěnový lom po těžbě vápence s jezírkem 1,5 km jižně od obce Kurovice, západně od kóty Křemenná. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1999 na ploše 15,12 ha jako geologicky významná lokalita izolovaných vápenců s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů.

www.kurovickylom.cz