EN / DE

Židovský hřbitov

zidovsky-hrbitov-1100x400.jpg

Židovský hřbitov v Holešově má zřejmě svůj původ již ve 2. polovině 15. století. Nejstarší dochovaný identifikovaný náhrobek je přitom z r. 1646. První písemné zmínky o hřbitově sice pocházejí z r. 1651, ale zle předpokládat, že nynější židovský hřbitov se rozprostírá na původním pohřebišti. Je situován severozápadně od středu ghetta asi 100 m od Šachovy synagogy. Má velmi nepravidelný tvar, který vypovídá o postupném zvětšování jeho plochy či velké povodni, jež na jaře r. 1686 část lokality vyplavila.

Náhrobky hřbitova v počtu asi 1500 jsou rozptýleny po celé ploše. Nejstarší část ze 17. st. - 1. pol. 19. století se rozprostírá ve středozápadním prostoru, zhruba mezi obřadní síní a tumbou rabína Šacha. Náhrobky tvoří nepravidelné řady, především ve směru sever - jih, přičemž nápisy směřují převážně k východu. Rabínský okrsek můžeme identifikovat kolem hrobky rabína Šacha. Jinak chaotický dojem z umístění či rozptýlení hrobů je pro židovská pohřebiště typickým.

zidovske-nahrobky-1100x400.jpg

Většina starších náhrobků má jednoduchý tvar, ale výtvarně nejzajímavější náhrobky s pseudobarokní profilací pocházejí z 1. čtvrtiny 19. století. Mají bohatě členěné obrysy, použit je reliéfní dekor a voluty, mušle a stylizované rostlinné prvky. Holešovský hřbitov je ojedinělý tím, že se zde používají jinak na Moravě vzácné náhrobky složené ze dvou přených desek (do štítu) a popř. i s přední deskou (tumby).

Vedle hrobů významných osobností (rabíni J. B. Feilbogena, J. Freimann a vzdělanec M. Winder) je nejnavštěvovanější a nejvzácnější hrob a tumba Sabbataje ha-Kohena (1621 - 63). Šachův náhrobek má podobu barokní tumby složené ze čtyř postranních desek s texty svatořečení a přední a zadní desky s epitafem a žehnajícíma kohenskýma rukama.

sachova-tumba-1100x400.jpg

Při vstupu postavila židovská obec v r. 1903 zřjmě na místě staré márnice obřadní místnost. Budova má zajímavou vnitřní výmalbu s rostlinými motivy. Z původního vybavení se zachovaly tři velké dřevěné desky s modlitbami a po druhé světové válce zde byla umístěna kamenná deska s 253 jmény umučených místních Židů za holocaustu. Instalovány jsou i další desky (vojáci židovské obce padlí v 1. sv. válce, základní kámen Nové synagogy aj.), či věžička z Nové synagogy. Obřadní místnost prošla celkovou opravou v letech 2002-2004.