EN / DE

Interaktivní mapa

 

 
14697726822207886.jpg

Čestný hrob - Adele Ottmann

Jednohrob skládající se z pomníku s křížem a rámu.

 
14697728807010521.jpg

Čestný hrob - Barbora Schrottová

Jednohrob skládající se z pískovcového pomníku, do něhož jsou vytesány lebky a pamětní deska.

 
14697730855162720.jpg

Čestný hrob - František Krajča

Jednohrob skládající se z kamenného pomníku, do něhož je vyryta pamětní deska a štít s pérem, kladivem a pouty.

 
14697732666576991.jpg

Čestný hrob - František Pokorný

Hrobka s žulovým monoblokem s bronzovým reliéfem v horní část.

 
14697744835679836.jpg

Čestný hrob - Jan Rolek

Čtyřhrob skládající se z velkého pískovcového pomníku.

 
14697734472923978.jpg

Čestný hrob - Jan Rosypálek

Jednohrob s pomníkem, v jehož horní části je plastika s podobiznou a okolo hrobu je železná mříž.

 
14697737889933374.jpg

Čestný hrob - Jan Tomaštík

Jednohrob s pískovcovou postavou Ježíše Krista Zmrtvýchvstalého v dolní části a s pískovcovým krucifixem v horní části.

 
14697740326165243.jpg

Čestný hrob - Josef Drásal

Jednohrob skládající se z kamenného sloupku s fotkou v dolní části a rámu.

 
14697040958698100.jpg

Čestný hrob - kněží - P. Eduard Wolf

Dvojhrob skládající se z kříže a pomníku. Je umístěný po levé straně, pár metrů před centrálním křížem.

 
14697049792657731.jpg

Čestný hrob - kněží - P. Florian Kux

Dvojhrob skládající se z pomníku a rámu. Umístěný v postranní uličce nalevo od hlavní dlážděné cesty, pár metrů za centrálním křížem.

 
14697052989823288.jpg

Čestný hrob - kněží - P. František Alex a P. Jaromír Kryl

Dvojhrob skládající se z pomníku s fotografiemi obou pohřbených a z rámu. Umístěný v blízkosti centrálního kříže.

 
14697055872456254.jpg

Čestný hrob - kněží - P. Jan Hikl a P. Miroslav Marjánek

Jednohrob skládající se z pomníku, kříže a pamětní desky pod pomníkem, která obsahuje fotografii. Umístěný po levé straně centrálního kříže.

 
14697059035703610.jpg

Čestný hrob - kněží - P. Karel Kubíček

Jednohrob skládající se z pomníku, rámu a kříže. Pomník se nachází blízko hlavní dlážděné cesty vlevo.

 
14697062271655734.jpg

Čestný hrob - kněží - P. Pavel Kvasnička

Jednohrob skládající se z pomníku, rámu a kříže je umístěný asi v půli hlavní dlážděné trasy vedoucí přes hřbitov.

 
14697065834622656.jpg

Čestný hrob - kněží - P. Šimon Doležel

Jednohrob skládající se z pomníku a kříže. Hrob je umístěný u centrálního kříže.

 
14697742596827287.jpg

Čestný hrob - Lambert Klabusay

Dvojhrob má mohutný náhrobek s faksimilií jeho podpisu, náhrobek dále zdobí nahoře malý mozaikový obrázek od slovanského malíře Jano Köhlera.

 
14697748935813696.jpg

Čestný hrob - Rudolf Kočiřík

Trojhrob skládající se z kamenného pomníku s křížem ukrytým ve stromech a rámu.

 
1469707131113364.jpg

Čestný hrob - umělci a vědci - František Růžička

Pamětní deska ve tvaru malířské palety se nachází na konci hřbitova, skoro až u hřbitovní zdi.

 
1469707475701929.jpg

Čestný hrob - umělci a vědci - František Šrámek

Dvojhrob skládající se ze dvou pomníků a pamětní desky. Nachází se v levé postranní uličce pár metrů před centrálním křížem.

 
14697087879088829.jpg

Čestný hrob - umělci a vědci - Karel Žůrek

Jednohrob skládající se z pískovcového sloupku, na kterém je vytesána paleta se štětci a pamětní desky v dolní části.

 
14697089993084427.jpg

Čestný hrob - umělci a vědci - Mirko Očadlík

Dvojhrob tvořený vysokým pomníkem. Umístěný v blízkosti centrálního kříže u hlavní dlážděné cesty. Hrob Očadlíků.

 
14671866725656802.jpg

Čestný hrob - umělci a vědci - Vladimír Groh

Čtyřhrob skládající se z pomníku a rámu.

 
14697103253479001.jpg

Čestný hrob - vojáci - Bohuš Závada

Dvojhrob skládající se z kamene, do kterého je vložena pamětní deska. Za ním se nachází pomník s křížem, jenž náleží Josefě a Marii Závadovým.

 
14697719031452942.jpg

Čestný hrob - vojáci - Friedrich Wilhelm Biesten

Jednohrob pokryt kamennou deskou se nachází na evangelickém hřbitově. Je to 8. hrob u zdi (vpravo).

 
14697721204392823.jpg

Čestný hrob - vojáci - Oldřich Seiler

Trojhrob skládající se z vysokého podstavce s bronzovou bustou poručíka Oldřicha Seilera.

 
1469772364333597.jpg

Čestný hrob - vojáci - partyzáni Čulík a Zeithammel

Dvojhrob skládající se z pískovcového kamene, do kterého je vložena kovová pamětní deska.