Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Kdo byl vlastně rabín Šach?

Druhé označení je samozřejmě slovní nadsázka, nicméně to, co naznačuje, je pravda. Především američtí Židé považují holešovského rabína Šabtaje ha-Kohena přezdívaného Šach za cadika (v našem jazyce svatého muže), který pomáhá mužům najít manželky. Do Holešova k rabínově hrobu přijíždějí mladící a modlí se. Známe případy, kdy z 18 mužů si po cestě do střední Evropy 17 našlo do roka partnerku. Současní rabíni své muže posílají k nám, aby se u Šacha pomodlili. Holešovský rabín je kohen, potomek biblického Árona, Bohem vyvolený. Židé věří, že modlitby u jeho hrobu vedou přímo do nebe. 

Bezesporu máme v Holešově naprostý unikát, který přitahuje pozornost celého světa. Ale kdo vlastně Šach byl? S velmi zajímavým příspěvkem na toto téma dnes na semináři Židé a Morava v zámecké sala terreně vystoupil vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon...

Šach se narodil v roce 1621 v polském Vilnu a od počátku života jej okolí považovalo za zázračné dítě, poslem a andělem Hospodinovým. Již ve 12 letech byl poslán do ješivy, rabínské školy v Tykocinu a od mládí byl uctíván jako rozhodčího ve věci halachy. Halacha je židovské právo, soubor pravidel a doporučení, kterými se Židé řídí. Čtení tóry z Šachových úst bylo již za života židovského kněze považováno za mimořádné a není tomu jinak ani dnes. Šachův mimořádný způsob chápání a interpretace židovského práva Židé vyhledávají a respektují dodnes.

Velmi zásadní a důležité byly a jsou Šachovy knihy. Mladý rabín vydal svou první již v pětadvaceti letech a jedná se o komentář šalchan áruchu, který na přelomu 15. a 16. století napsal pro sefardské židy Josef Karo a shrnuje v něm židovské právo. Kniha ve své době vyvolala obrovský ohlas, kvůli zvykovým rozlišnostem však nebyla použitelná pro aškenázské židy. První, kdo Karův kodex okomentoval pro potřeby židů ze střední a východní Evropy, byl krakowský rabín Moše Isserles. Následovalo ho dalších pět nejvýznamnější židovských učenců, mezi nimiž byl i holešovský Šach. Těchto několik komentářů tvoří dodnes základ židovského práva. Nabádají židy, jak se správně chovat, jak jednat a pracují i s halachou. V této souvislosti je jistě důležité upozornit, že Šachova synagoga vlastní dva unikátní výtisky ze 17. století, první z roku 1663, druhý z roku 1677. Oba si můžete při návštěvě  památky prohlédnout.

Šach po sobě ovšem nezanechal jen naučné knihy, ale také žalozpěvy, ve kterých oplakal zkázu stovek židovských obcí po pogromech. Násilné řádění Bohdana Chmelnického ho nakonec z polsko-litevské domoviny vyhnalo na těžkou cestu po evropských městech, během které ztratil dceru. Tragický příběh s pohádkovým koncem o znovushledání otce a dcery je dokonce velmi známý židovský příběh, který si nyní můžeme přečíst i v češtině. Město Holešov vydalo knihu Dcera rabína a krále u příležitosti Šachova 400. výročí narozenin. Bohužel nevíme, kde se tento příběh udal, protože žádné autobiografické záznamy se nedochovaly a to až do momentu, kdy Šach přichází do Holešova. Píše se rok 1658. Ve staré synagoze káže a píše své knihy a nakonec v kontextu odkazu své osobnosti i práce předčasně umírá v 41 letech.

Jeho hrob najdeme v zadní části židovského hřbitova, vede k němu cestička. Na tumbě (typ náhrobku) je znak žehnajících rukou - symbol kohenů. Vaši pozornost však jistě upoutá i množství kamínků a papírků. Kameny jsou symbolem života a stálosti, ale výkladů je více. Nicméně pro Židy jsou tyto kamínky stejně charakteristické, jako pro křesťany květiny. Na lístcích jsou modlitky, přání a především jména. Z tumby se nikdy neuklízejí.

Město Holešov i celý židovský svět si letos připomíná 400. výročí Šachova narození. Při té příležitosti vyšly dvě knihy - zmíněná Dcera rabína a krále a dále Věž útěchy - Druš jakar https://www.holesov.info/754-dcera-rabina-a-krale-a-vez-utechy-drus-jakar.html  a v prodeji je také ražená mince. Současně rok od roku narůstá počet židovských turistů, kteří se k Šachovi přijíždějí modlit. Zvlášť v únoru je to nejmarkantnější. Židovský svět si připomíná rabínovo výročí smrti a věří, že v těchto dnech mají modlitby mimořádnou sílu.  

Dana Podhajská

foto Dana Podhajská 

   

    

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star