Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Knihovna zhodnotila rok 2016

Městská knihovna Holešov zhodnotila rok 2016: o dvacet tisíc stoupl počet návštěvníků on-line služeb. Podle vedoucí knihovny Ireny Železné je to díky individuální práci knihovnic se čtenáři, kterým vysvětlovaly, jak mohou internetové služby využívat a jak vyhledávat v e-katalogu.

 

            „Pro nás je to jasný důkaz, že budoucnost knihoven půjde tímto směrem. On-line služby nejsou nijak časově omezeny a uživatelé je mají k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ komentovala rekordní nárůst Irena Železná. Knihovna zaznamenala 32 712 vstupů do elektronického katalogu, což je o 21 173 více než v roce 2015 a zaevidovala 103 169 hledání.

 

            Počet fyzických návštěvníků oproti roku 2015 naopak loni mírně poklesl o 405 lidí. O 113 čtenářů se snížil také počet registrovaných čtenářů. Holešovské knihovnice se proto letos budou více soustředit také na to, aby čtenářů zase přibylo.

 

            Naopak téměř o 1300 návštěvníků více než v roce 2015 přišlo na kulturní a vzdělávací akce, kterých městská knihovna ve spolupráci s dalšími subjekty loni uspořádala 187. Jsou mezi nimi besedy, výstavy, soutěže, pasování prvňáčků , Noc s Andersenem  nebo pravidelné přednášky pro školy.

            „Spolupráce se školami je velmi dobrá. Loni pravidelně každý měsíc do knihovny chodily holešovské mateřské školy Havlíčkova a Masarykova, s knihovnou se seznámily i děti z Ludslavic. Stejně tak pravidelně k nám přicházely děti ze všech tří holešovských základních škol včetně družin, nebo naše knihovnice chodily za školáky. Nabídku besed využilo také gymnázium, odborné učiliště se základní školou a školy z Martinic, Prusinovic, Přílep a Žeranovic,“ dodala Irena Železná.

 

            Součástí hodnocení roku 2016 jsou i výsledky z dotazníku pro zjišťování spokojenosti čtenářů. Podle Ireny Železné lidé nejvíce připomínkovali provozní dobu: „Několikrát jsme zvažovali rozšířit ji, ale při současném personálním zajištění to není v našich silách“. Návštěvníci dále kritizovali nevyhovující prostory a špatný stav budovy.  „V loňském roce byl zpracován, na žádost pana starosty Rudolfa Seiferta, předběžný plán s finančním odhadem na rekonstrukci. V příštím roce by se mělo začít s postupnými opravami,“  uvedla k tomu vedoucí knihovny.   

    

            Holešovská knihovna nabízí 118 459 knižních svazků a soustředí pod sebe pět poboček. V rámci regionálních služeb se dále stará o 17 obecních a místních knihoven na Holešovsku.

             Za 93 tisíc korun z grantu ministerstva kultury (celkové náklady na projekt činily 134 tis. korun)  loni nakoupila  9 nových počítačů a dvě tiskárny, které slouží čtenářům v Holešově i na pobočkách.  Knihovna má i sponzory - firma TOS Hulín loni věnovala 4 tisíce korun na nákup knih a čtenářských odznáčků pro prvňáčky. 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star