header-photo

Šachova synagoga

Židovská synagoga v Holešově patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale i v celé České republice. Jelikož je tato synagoga dnes již jedinou synagogou tzv. polského typu,která se  zachovala v původní podobě, bývá označována dokonce jako světový unikát. 

V Holešově byla židovská obec již v 15. století, která si vybudovala také původní dřevěnou synagogu, ale ta při požáru v roce 1560 shořela. Proto si hned potom vybudovala synagogu novou, která stojí dodnes. Tato renesanční budova se v jádře dochovala do dnešní doby, i když byla v roce 1615 upravena a rozšířena přístavbou předsíně a výtvarně sjednocena vnitřními úpravami r. 1737. Dnešní synagoga je budova dvoupatrová.

 V přízemí je hlavní modlitební sál. V jeho středu stojí nádherně zdobené řečniště, zvané bima nebo almemor, odkud se četla tora, případně se odsud vyhlašovala nařízení a soudní výroky. Almemor holešovské synagogy pochází snad z nedalekých Dřevohostic, odkud byl přenesen po zániku tamější náboženské obce a představuje jemnou kovotepeckou práci druhé třetiny 18. století. Jižní stěna hlavního sálu je nad přísálím otevřena dvěma otvory do ženské galerie, která se nachází v prvním patře budovy. V této místnosti se dochovaly zlomky nástěnných rituálních textů, lemovaných lištami s ovocným a květinovým dekorem. Nad ženskou galerií se nachází místnost, která byla původně školou a je přístupná samostatně strmým schodištěm. V této místnosti se nachází nádherně zdobený dřevěný strop, obsahující květinové, ovocné a zvířecí motivy, pocházející z roku 1737.

V dnešní době je v ženské galerii i v bývalé židovské škole umístěna expozice Židé a Morava, seznamující návštěvníky s historií židů na Moravě od nejstarších zmínek po druhou světovou válku. Druhá část expozice seznamuje s židovskými památkami, které dnes na Moravě existují nebo alespoň dříve existovaly. V obou těchto místnostech jsou také vystaveny předměty, které se používají k bohoslužbám i k běžnému životu.

Mimo synagogu stojí jistě za zmínku i nedaleký židovský hřbitov. Vznik hřbitova je úzce spjat s konstituováním židovské komunity v Holešově, což znamená, že má zřejmě svůj původ již ve 2. pol. 15. století. Náhrobky v počtu 1500 jsou rozptýleny po celé ploše, přičemž nejznámější dochovaný identifikovaný náhrobek pochází z r. 1646. Nejvznácnějším je však zajisté hrob a tumba významného učeného rabína Sabbataje ben Meir ha-Kohena, zv. "Šach", jehož hrob, spolu se synagogou, je velmi často navštěvován zahraničními návštěvníky z USA, Izraele, Německa a mnohých dalších zemí.

 

 

 

 


Kontakty:

mic@holesov.info
info@holesov.info

573 395 344
571 160 890

Kalendář akcí


Městské informační centrum Holešov
nám. F. X. Richtra 190
769 01 Holešov
tel.: 573 395 344
tel.: 571 160 890
mic@holesov.info

Městský úřad Holešov
Masarykova 628
769 17 Holešov
tel.: 573 521 111
fax: 573 521 210
http://www.holesov.cz
podatelna@holesov.cz

Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace
nám. F. X. Richtra 190
769 01 Holešov

All rights reserved, MKS Holešov ©2013, design by Surface